X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1390

سوالات سایه

۸. چه رابطه ای داشتید که به بن بست سختی خورده است؟ 

یکشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1390

سوالات سایه

۷. چه مانعی مرا از کارهایی که لازم است برای دگرگونی انجام دهم، باز می دارد؟

دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390

سوالات سایه

۶. بزرگترین دروغی که تا به حال به دیگران گفته ام، کدامست؟

دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390

رنج برخورد با سایه های شخصیت در جریان فردیت

                                                                          

             در درون دل روزنی است گشوده به ملکوت آسمان
                                             (ابو حامد غزالی / کیمیای سعادت)


کارل گوستاو یونگ
(1875- 1961) روانکاو شهیر سوئیسی او روزگاری عنوان "ولیعهد فروید" را یدک میکشید ولی چنان که رسم شاگردان ممتاز است یونگ پس از 6 سال همکاری با فروید راه خود را از استاد جدا کرد و مکتب جدیدی (روانشناسی تحلیلی, analytical psychology) را بنیان نهاد.  

اصطلاحاتی مانند : کهن الگو (archetype)، ناخود آگاه جمعی (collective unconscious)، سایه (shadow) و نقاب (persona) و طبیعت هدفمند روان انسان که به سوی تفرد پیش می رود، جزئی از میراث گران بهای او برای بشریت است.  

 

فرآیند تفرد (individuation) :
        وبژزیل اندلید سرور پنجم  29-126
                 ....... فرو رفتن در دوزخ سهل است : دروازه سیاه دیس(دوزخ)
                 شباروزان گشوده است, لیکن بازگرداندن گام ها و فرا آمدن به
                 فضای برین, این است آزمون دشوا
ر, این است کار مشقت بار ! فرایند تفرد در روانشناسی یونگ در اصل ایجاد اتحاد و انسجام بین تمام اجزای روان است که در آن کل روان بصورت یک پدیده منفرد بروز میکند. تفرد نهایت یکی شدن و هماهنگی اجزای روان میباشد و زمانی است که فرد به کمال رشد روانی خود میرسد.               خویش را صافی کن از اوصاف خویش
                                                    تا ببینی ذات پاک صاف خویش
                                                                                             "مولوی"

 

برگرفته از وبلاگ؛  یونگ، مکتب زوریخ


یونگ معتقد است این تمامیت زمانی محقق شده است که شکاف بین ناآگاهی و آگاهی هرچه کم رنگ تر بشود. در حقیقت پس از تولد همهء ما دچار یک گسیختگی روانی بزرگ می شویم که همان گسیختگی بین روان آگاه و ناآگاه است. بنابراین تمامیت جز با حل و ادغام محتویات روان ناآگاه در روان آگاه و یا به عبارت دیگر با گسترده شدن و فربه تر شدن روان آگاه ممکن نیست. محتویات مهم ناآگاهی، کهن الگوها هستند. منظور از ادغام آنها در آگاهی، در حقیقت شناخته شدن آنها در درون است. فرایند فردیت – همان فرایندی که تمامیت را نهایتآ محقق می کند – یعنی حرکت در جهتی که کهن الگوهای موجود در ناآگاهی در سمت روشن و آگاه ذهن قرار گیرند
دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390

سوالات سایه

وودی آلن می گوید: 

" بشریت بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، با دو راهی مواجه شده است. یک راه به نا امیدی و درماندگی کامل منتهی می شود و راه دیگر به انهدام کامل می رسد! بیایید دعا کنیم که عقل انتخاب درست را داشته باشیم! "  

 

وودی آلن با شیوه شگفت انگیز خود بر حقیقتی انگشت گذاشته است : خطایی در ما وجود دارد. البته شرایط آن طور که کمدین مشهور به طعنه می گیرد جان فرسا نیست؛ اما وخیم است. 

در آغاز قرن بیستم دنیای معاصر از پیش بینی چشم انداز آرمان شهر به طور کامل سرمست شده بود. گفته می شد عاقبت وضع بشر بهتر و بهتر می شود؛ عصر جدید در حال طلوع است؛ نیزوی نهفته بشری نامحدود است؛ همان طور که معجزه پزشکی ضعف های جسمانی را از بین می برد، فضل و فرهنگ ما را از کاستی های اخلاقی مان رهایی می بخشد؛ دشمنانی نظیر بیماری، خشونت، جهل و جنگ که دیری است بلای دنیا هستند رنگ می بازند. دیگر می توان به بهشت دست یافت! 

به این ترتیب بشریت، آرمان شهری تازه را گرامی می داشت... آه!!! 

سایه یک بال تاریک بر سر الهه زمین گسترده است... 

  

*** 

۵. بزرگترین دروغی که تا به حال به خودم گفته ام، کدامست؟

   1      2      3      4      5      >>